Windows’ta kullanıcı ve sistem ayarlarını yapılandırmak için ana araçlardan biri grup ilkesi nesneleridir (GPO). Local ve etki alanı ilkeleri (bir bilgisayar Active Directory etki alanında ise) bilgisayarlara ve kullanıcılara uygulanabilir. Grup politikaları, bir sistemi yapılandırmak, performansını ve güvenliğini artırmak için en kullanışlı araçtır. Bununla birlikte, bilgisayarların güvenliği konusunda bazı testler yapmak isteyen sistem yöneticileri, local ya da domain GPO’nun bazı ayarlarını hatalı olarak yapılandırabilir ve farklı sorunlarla karşılaşabilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *